pedagogy of Enlightenment age

pedagogy of Enlightenment age
švietėjų pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šviečiamojo laikotarpio (XVII–XVIII (XIX a.) visuomenės veikėjų sukurta ugdymo ir jo sistemų pertvarkymo idėjų visuma, pasižyminti antifeodaliniu kryptingumu, grindžiama humanistiniais idealais. Švietėjų pasaulėžiūroje išsiskyrė materialistinė ir idealistinė kryptis, ideologijoje – radikalioji (revoliucinė) ir liberalioji (reformų šalininkų). Žymesni Vakarų Europos švietėjai, kėlę ugdymo klausimus: Dž. Lokas, K. A. Helvecijus, D. Didro, Ž. Ž. Ruso, J. H. Pestalocis; Rusijoje – M. Lomonosovas, A. Radiščevas, dekabristai; Lietuvoje – S. Daukantas, A. Tatarė, Z. Ivinskis, M. Akelaitis, M. Valančius. XIX a. lietuvių švietėjus didaktus veikė filantropinės mokyklos, Ž. Ž. Ruso ir J. H. Pestalocio idėjos. Jie rašė knygas liaudžiai, lietuviškus vadovėlius, organizavo mokyklas, mokė vaikus. Jų veikla turėjo didelę reikšmę ne tik tautos švietimui, bet ir tautinės savimonės formavimuisi kovojant su carizmo ir feodalizmo apraiškomis. atitikmenys: angl. pedagogy of Enlightenment age vok. Aufklärungspädagogik rus. педагогика просветителей

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Aufklärungspädagogik — švietėjų pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šviečiamojo laikotarpio (XVII–XVIII (XIX a.) visuomenės veikėjų sukurta ugdymo ir jo sistemų pertvarkymo idėjų visuma, pasižyminti antifeodaliniu kryptingumu, grindžiama humanistiniais… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • švietėjų pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šviečiamojo laikotarpio (XVII–XVIII (XIX a.) visuomenės veikėjų sukurta ugdymo ir jo sistemų pertvarkymo idėjų visuma, pasižyminti antifeodaliniu kryptingumu, grindžiama humanistiniais idealais. Švietėjų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • педагогика просветителей — švietėjų pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šviečiamojo laikotarpio (XVII–XVIII (XIX a.) visuomenės veikėjų sukurta ugdymo ir jo sistemų pertvarkymo idėjų visuma, pasižyminti antifeodaliniu kryptingumu, grindžiama humanistiniais… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • History of Europe — Europe depicted by Antwerp cartographer Abraham Ortelius in 1595 History of Europe describes the history of humans inhabiting the European continent since it was first populated in prehistoric times to present, with the first human settlement… …   Wikipedia

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • EDUCATION, JEWISH — This entry is arranged according to the following outline. Bibliography at the end of a section is indicated by (†). in the biblical period the nature of the sources historical survey the patriarchal period and the settlement the kingdom the… …   Encyclopedia of Judaism

  • German literature — Introduction       German literature comprises the written works of the German speaking peoples of central Europe. It has shared the fate of German politics and history: fragmentation and discontinuity. Germany did not become a modern nation… …   Universalium

  • France — /frans, frahns/; Fr. /frddahonns/, n. 1. Anatole /ann nann tawl /, (Jacques Anatole Thibault), 1844 1924, French novelist and essayist: Nobel prize 1921. 2. a republic in W Europe. 58,470,421; 212,736 sq. mi. (550,985 sq. km). Cap.: Paris. 3.… …   Universalium

  • children's literature — Body of written works produced to entertain or instruct young people. The genre encompasses a wide range of works, including acknowledged classics of world literature, picture books and easy to read stories, and fairy tales, lullabies, fables,… …   Universalium

  • arts, East Asian — Introduction       music and visual and performing arts of China, Korea, and Japan. The literatures of these countries are covered in the articles Chinese literature, Korean literature, and Japanese literature.       Some studies of East Asia… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”